TRÂN CHÂU JELLY 3Q ( NGUYÊN VỊ )

TRÂN CHÂU JELLY 3Q ( NGUYÊN VỊ )

Liên hệ

Sản phẩm sử dụng cho ngành sữa, nước giải khát, kem, bánh ….vvv

  • Mô tả

Mô tả

0981719757